داتیس اسلاید شو 10 داتیس اسلاید شو 9 داتیس اسلاید شو 5 داتیس اسلاید شو 6 داتیس اسلاید شو 1 داتیس اسلاید شو 2 داتیس اسلاید شو 4 داتیس اسلاید شو 7

لوح تقدیر برترین تولیدکننده صندلی اداری از ششمین نمایشگاه تخصصی مبلمان اداری HOFEX 2017/95
برنده تندیس و لوح زرین تولیدکننده صندلی مدیریتی، کارمندی و آموزشی از اولین دوره مسابقه مبلمان صادراتی ایران IFEC
 
برنده تندیس و لوح زرین برترین تولیدکننده صندلی مدیریتی پشت بلند، پشت کوتاه و پایه ثابت از ششمین نمایشگاه تخصصی مبلمان اداری HOFEX 2017/95
 
 
برنده تندیس و لوح زرین  برترین تولید کننده صندلی کارمندی و کارشناسی از دومین نمایشگاه تخصصی مبلمان اداری
HOFEX 2013/91
برنده تندیس و لوح زرین برترین تولید کننده صندلی مدیریتی از سومین نمایشگاه تخصصی مبلمان اداری
HOFEX 2013/92
 
برنده تندیس و لوح زرین  برترین تولید کننده صندلی کارمندی و کارشناسی از چهارمین نمایشگاه تخصصی مبلمان اداری
HOFEX 2015/93
 
 دریافت تندیس و لوح تقدیر از سومین کنگره بزرگان تجهیزات اداری و ملزومات دفتری اداری
2013/93
دریافت تندیس برترین تولید کننده از همایش یکصد برند برتر ایرانی
2014/93
 
 لوح تقدیر برترین تولید کننده صندلی مدیریتی از چهارمین نمایشگاه تخصصی مبلمان اداری
HOFEX 2015/93
 
 گواهی نامه ics
گواهی نامه ثبت طرح صنعتی
 
 پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران