داتیس اسلاید شو 10 داتیس اسلاید شو 9 داتیس اسلاید شو 5 داتیس اسلاید شو 6 داتیس اسلاید شو 1 داتیس اسلاید شو 2 داتیس اسلاید شو 4 داتیس اسلاید شو 7

بیانیه ماموریت و ارزش های سازمانی

شرکت تولیدی بازرگانی داتیس با معرفی محصولات متنوع و با طراحی مناسب و اصول زیبایی شناختی و ارگونومی فضای دلنشین و زیبایی را برای سلامتی کاربران در فضاهای اداری فراهم کرده است .داتیس توسعه همه جانبه و پایدار را لازمه بالندگی و بقا خود می داند. جهت دستیابی به این مهم و در راستای جلب رضایت مشتریان و نمایندگان و کارکنان خود بیانیه ماموریت و ارزشهای سازمانی را به شرح ذیل تدوین نموده است:

  • ایجاد استراتژی های جدید و ترغیبی جهت افزایش رضایت مشتریان
  • افزایش کیفیت محصولات و استاندارد های کیفی آن
  • توسعه و تثبیت بازارهای فروش 
  • ایجاد تمایز در محصولات نسبت به محصولات مشابه
  • بهبود مستمر و ارتقا مداوم سیستم ها و فرایند های سازمانی
  • کاهش بهای تمام شده و مدیریت هزینه ها
  • افزایش ظرفیت تولید محصولات و قطعات

این شرکت بر این باور است که این مهم فقط با همراهی و همدلی نمایندگان و مشتریان خود و حمایت از نظرات آنان در قالب یک تیم امکان پذیر است .